Zabezpieczenia roszczeń

Kancelaria Adwokacka LSW zabezpieczy również dla Państwa wszelkie roszczenia, przy użyciu legalnych i skutecznych instrumentów, takich jak m.in.

· weksel

· hipoteka

· zastaw

· zastaw rejestrowy

· przewłaszczenie na zabezpieczenie

· zabezpieczenia na instrumentach finansowych

· inne