Umowy o obrocie gospodarczym

Kancelaria Adwokacka LSW świadczy również kompleksową pomoc w zakresie konstruowania umów, jak również na etapie ich wykonania. Nasza kancelaria:

· analizuje i opiniuje umowy, które już Państwo podpisaliście albo których projekt jest już gotowy, jednakże kontrakt nie został jeszcze zawarty,

· uczestniczy w negocjacjach umowy,

· sporządza wszelkie projekty dokumentów,

· zidentyfikuje i zabezpieczy ryzyka, związane z umowami.