Prawo zobowiązań

Odszkodowania Kraków

Każdego dnia każdy z nas, nawet nie uświadamiając sobie tego zawiera różnego rodzaju umowy; jedne poważniejsze inne w zwykłych sprawach życia codziennego. Oczywiście jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to żadne zabezpieczenia nie są potrzebne.. ani nawet żadna umowa, jeżeli nie wymagają jej przepisy prawa. Ale często zapominamy, że czas mija, a wzajemne stosunki z kontrahentami mogą ulec zmianie. Nasze ustalenia, które jeszcze niedawno wydawały się być dla obu stron tak oczywiste, nagle są źródłem konfliktów i nieporozumień.  Dlatego naprawdę warto zawczasu zabezpieczyć się przed ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy czy zapłatą zobowiązania. Jeżeli jednak zaniedbaliśmy powyższe, warto zwrócić  się do dobrego Adwokata. Podobnie w sytuacji, gdy ktoś domaga się od nas wzięcia odpowiedzialności za pewne zdarzenia lub osoby. Kancelaria Adwokacka LSW może reprezentować Państwa interesy i wyjaśni wszelkie niezrozumiałe pojęcia w sprawach dot. m.in.:

· zadatku i zaliczki
· bezpodstawnego wzbogacenia
· uznania umowy za bezskuteczną (w tym także Skarga Pauliańska)
· nienależnego świadczenia
· odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych (w tym również za uszkodzenie ciała, · · odszkodowania od biur podróży lub związanych ze sprawami za błąd w sztuce lekarskiej)
· wykonania zobowiązań oraz skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania
· spraw o zapłatę
· postępowania egzekucyjnego
· windykacji należności (Kancelaria Adwokacka LSW współpracuje ze skutecznymi komornikami)