Prawo spadkowe

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO, DZIAŁ SPADKU, SPRAWY SPADKOWE

Przedmiotowa gałąź prawa towarzyszy nam każdego dnia niezależnie od naszej woli: Jesteśmy podmiotem praw i obowiązków, w związku z tym, że łączą nas bliskie relacje (faktyczne bądź prawne) z innymi osobami, które pragną przekazać swój majątek w nasze ręce po swojej śmierci. Warto jednak pamiętać, że jesteśmy również potencjalnymi przyszłymi spadkodawcami i celem uregulowania na przyszłość sytuacji prawnej naszych spadkobierców warto zasięgnąć opinii lub pomocy adwokata, w szczególności w takich kwestiach jak:

· nabycie spadku na podstawie ustawy (dziedziczenie ustawowe)
· nabycie spadku na podstawie testamentu (dziedziczenie testamentowe)
· uprawnienie do korzystania z mieszkania spadkodawcy po jego śmierci
· niegodność dziedziczenia
· nieważność testamentu
· sporządzenie projektu testamentu
· zapis zwykły
· zapis windykacyjny
· polecenie
· zachowek
· przyjęcie spadku
· odrzucenie spadku
· stwierdzenie nabycia spadku
· podział majątku spadkowego (dział spadku)
· odpowiedzialność za długi spadkowe
· zrzeczenie się dziedziczenia
· wydziedziczenie