Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze to bardzo wrażliwa materia, wymagająca szczególnego podejścia do sprawy, jak również do Klienta. Emocje, które towarzyszą zazwyczaj tym sprawom są ogromne i  niestety niejednokrotnie przyczyniają się do powstawania lub piętrzenia konfliktów. Dlatego warto powierzyć swoje interesy Adwokatowi – profesjonaliście, który w obiektywny sposób doradzi co jest najlepsze dla nas, naszej rodziny, jak również majątku. Co więcej Kancelaria Adwokacka LSW jak i w każdej innej sprawie, jednakże w tym miejscu wydaje się to być wyjątkowo ważne prowadzi sprawy przy minimalnym zaangażowaniu ze strony Klienta, jedynie takim które wymagają przepisy prawa, natomiast w pozostałym zakresie sami poprowadzimy całą sprawę, aby zaoszczędzić Państwu stresu i niepotrzebnych nerwów. Kancelaria Adwokacka LSW prowadzi m.in. sprawy:

· o separację

· o rozwód bez orzekania winy

· o rozwód z orzeczeniem o winie

· majątkowe po rozwodzie w tym przykładowo: podział majątku wspólnego, rozliczenie nakładów na majątek wspólny lub majątek osobisty drugiego małżonka

· związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków

· dotyczące praw i obowiązków wynikających z małżeństwa jak również konsekwencji z tym związanych: wzajemna reprezentacja małżonków

· związane z zastępczym zezwoleniem sądu na dokonanie czynności,

· dotyczące pozbawienia zarządu majątkiem wspólnym,

· dotyczące ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,

· dotyczące umów majątkowych małżeńskich

· związane ze zniesieniem wspólności majątkowej

· o alimenty – zasądzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów (podwyższenie lub obniżenie), uchylenie obowiązku płacenia alimentów na rzecz dzieci, byłych małżonków i innych członków rodziny

· związane z ustaleniem pochodzenia dziecka

· związane z uregulowaniem stosunków prawnych między rodzicami i dziećmi, w tym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, zarządzaniem majątkiem dziecka

· o przysposobienie