Prawo karne

Kancelaria Adwokacka LSW reprezentuje swoich Klientów:

· jako obrońca we wszystkich stadiach postępowania (zarówno przygotowawczego jak i sądowego),

· w charakterze oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych,

· członków organów spółek kapitałowych w zakresie ich odpowiedzialności karnej

· strony w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej