Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka LSW świadczy pomoc prawną, m.in. przy:

· otwieraniu działalności gospodarczej, tworzeniu spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prawa

· tworzeniu projektów regulaminów (np. zarządu, rady nadzorczej),

· tworzeniu projektów umów spółek i statutów

· zamykaniu działalności gospodarczej oraz likwidowaniu wszelkich podmiotów prawa, w tym uczestniczy w takich sprawach jak podział majątku likwidowanego podmiotu, zaspokojenie wierzycieli, wzajemne rozliczenia wspólników

· zmianie formy prawnej, prowadzonej działalności

· zmianach struktury właścicielskiej

· przy przejęciach innych podmiotów prawa

· prowadzeniu audytu innych podmiotów prawa – due dilligence (w tym zakresie współpracujemy z biurem księgowym i biegłymi rewidentami, aby usługa była kompleksowa)

· finansowaniu spółek (dopłaty, podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczki)

· obsługiwaniu biura zarządu spółek kapitałowych

 

Ponadto Kancelaria Adwokacka LSW:

· bierze udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych jak również przygotowuje wszelką dokumentację oraz uchwały na te zgromadzenia

· prowadzi negocjacje, sporządza projekty dokumentów i służy wsparciem przy zawieraniu strategicznych przedsięwzięć gospodarczych, jak również umów handlowych; nie tylko nazwanych, ale również nietypowych jak np. wieloletnich projektów inwestycyjnych czy zakładających współpracę z innymi podmiotami prawa

· przygotowuje dokumenty związane z rejestracją zmian we właściwych rejestrach, jak również MSiG