Likwidacja spółki Kraków

Likwidacja spółki Kraków

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ostatnim etapem, aby zakończyć jej funkcjonowanie. Zapoczątkowanie likwidacji wiąże się z zapoczątkowaniem podjęcia uchwały przez przedsiębiorców o rozwiązaniu spółki.

Uchwała powinna zawierać likwidatora, bądź likwidatorów, przeważnie są nimi członkowie zarządu. Dokument ten składa się do Krajowego Rejestru Sodowego. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty do sądu, oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego musimy podać osoby które pełnią funkcje likwidatorów oraz sposób prezentacji w okresie likwidacji. Należy złożyć notarialne poświadczenie gdzie widnieją podpisy likwidatorów, a także ich adres. 

Podczas likwidacji spółka musi działać pod nazwą firmy z dopiskiem „w likwidacji”.

 

W czym możemy Ci pomóc?

Pomożemy podjąć właściwe decyzje i zabezpieczymy Twoje interesy.