Alimenty Kraków

Alimenty

Jak długo przysługują alimenty ? 

Obowiązkiem każdego z rodziców jest utrzymanie oraz zapewnienie środków do życia dziecku, aż do czasu kiedy nie będzie samo wstanie się utrzymywać. Powinność zaczyna się od momentu narodzin dziecka do czasu kiedy dziecko się usamodzielni.

 

Pełnoletnie dziecko i alimenty  

 

Przyjęte jest to, że obowiązkiem płacenia alimentów jest okres nie tylko do momentu kiedy dziecko osiąga pełnoletność, ale również z chwilą kiedy otrzyma wykształcenie określonego stopnia. Chyba, że dziecko potrafi  samodzielnie się utrzymać. 

 

Dziecko nie podejmuje pracy oraz nie chce się uczyć 

 

Jeśli dziecko jest przygotowane do pracy, a zaniedbuje studia z winy własnej, nie stawia się na egzaminy oraz ich nie zdaje w odpowiednim terminie, również nie podejmuje starań o znalezienie pracy to obowiązek o zapłatę alimentów ustaje. 


 Prowadzimy sprawy związane z : 

zasądzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów (podwyższenie lub obniżenie), uchylenie obowiązku płacenia alimentów na rzecz dzieci, byłych małżonków i innych członków rodziny